Blog

kategorisine ait Blog

 • SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYA KULLANMA SUÇLARI HAKKINDA

  Sosyal medya yönetimi, bir birey ya da kuruluşun sosyal medya hesaplarını stratejik bir şekilde yönetmeyi, içerik oluşturmayı, yayınlamayı ve analiz etmeyi içerir. Sosyal medya yönetimi, bir markanın dijital varlığını güçlendirmek, hedef kitle ile...

  blog detay

 • TBK m. 138 UYARINCA KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI

  Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun "Genel Hükümler" kısmında "Aşırı ifa güçlüğü" başlıklı TBK m. 138 hükmü yer almaktadır. Tüm sözleşmelere ilişkin genel bir düzenleme olan TBK m. 138 hükmü; borcun ifasının, sözleşmenin kurulmasından sonra...

  blog detay

 • YENİ HÜKÜMLERİYLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ YÖNETMELİĞİ

  21.09.2022 tarihli 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu...

  blog detay

 • KOOPBİS (KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ)

  Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevlerine ilişkin 640 sayılı KHK ile kooperatifçilik sektörüne daha iyi hizmet sunabilmek için "Kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek" şeklinde bir göreve yer verilmiştir. Bu kapsamda...

  blog detay

 • MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

  23.08.2022 tarihli 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine önemli değişiklikler getirilmişti. 14.09.2022 tarihli...

  blog detay

 • KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

  Konut ve çatılı işyeri kiralarında taraflar, 2008-32/34 nolu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin kurulması aşamasında kira bedelini Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 26-28...

  blog detay

 • MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

  23.08.2022 tarihli 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine önemli değişiklikler getirilmiş olup tarafların birtakım...

  blog detay

 • TRABİS’İN FAALİYETE BAŞLAMASI HAKKINDA

  BTK 19.08.2022 tarihinde yayımladığı duyuru ile TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde devreye alınacağını bildirmiştir. Böylece daha önce 29.09.2022 olarak ilan edilen tarih on beş gün geriye çekilmiştir.

  blog detay

 • BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZDA ZAMANAŞIMI DEF’İNDE BULUNDUĞU HALDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA

  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2022/2494 Esas, 2022/5924 Karar sayılı kanun yararına bozma kararında, borçlunun icra takibine itirazında zamanaşımı def’inde bulunduktan sonra itirazın iptali davasının görülmesi sırasında aynı...

  blog detay

 • KRİPTO PARALARIN HACZİ

  Dijitalleşen dünyada gitgide yaygınlaşan, mal varlığı değeri olan kripto paralar kişiler tarafından alınmakta, bir birikim aracı olarak kullanılmakta ve saklanmaktadır. Bu durum kişilerin mal varlıkları ve servetleri içerisinde daha önce bilinmeyen...

  blog detay