Hakkımızda

Forensis Hukuk Konkordato, Enerji, Şirketler, Ticaret, Aile Anayasası, İcra-İflas, Gayrimenkul, İş Hukuku alanlarında uzman avukatlarla hizmetinizdedir.

Hakkımızda

BÜROMUZ ve HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

Forensis, tüm faaliyetlerinde müvekkil odaklı hizmet vermekte ve mesleki etik ilkelerden taviz vermeksizin zamanı ve müvekkillerinin hukuki menfaatlerini en iyi şekilde korumayı ilke olarak kabul etmektedir. Müvekkillerinin ulusal veya uluslararası ihtiyaçlarını karşılamak üzere hukuki altyapıyı sağlamakta, dinamik ve alanında uzman ekibiyle birlikte kendisini sürekli geliştirmektedir.

Forensis bünyesinde yer alan avukatlarımız İngilizce ve Fransızca dillerinde danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Bunun yanında yurt dışında (özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Afrika Birliği ülkelerinde) faaliyet gösteren ortak faaliyet yürüttüğümüz çözüm ortaklarımız aracılığı ile yabancılık unsuru taşıyan hukuki meseleler ile ilgili müvekkillerine yurt dışı bağlantılı hukuk ve danışmanlık hizmetleri verebilmektedir.

Ekibimizdeki avukatlarımız müvekkillerimize hukukun her alanında hizmet vermekle birlikte; özellikle Banka& Finans, İslami Finans, Enerji Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Uluslararası Yatırım Hukuku alanlarında uzman olup, mesleki kariyerlerini Türkiye’de ve yurtdışında saygın hukuk büroları ve firmalarda sürdürmüşlerdir. Ekibimiz, özellikle birleşme devralma süreçlerinde yer alan belgelerin (non-disclosure agreement, due diligence report, share&purchase agreement, general assembly minutes etc.) hazırlanması ve müzakeresi alanlarında önemli birikim ve tecrübeye sahiptir. Ekibimizin birleşme devralma sürecindeki tecrübesi özelleştirme, özel sermaye yatırımları gibi işlemlerde gerek satıcı tarafında gerekse de alıcı tarafında yer alınmasını kapsamaktadır.

Ortaklarımız Forensis’i kurdukları 2014 yılına dek, birleşme ve devralmalar konusunda en büyük bütçeli satın alma projelerini gerçekleştirmişlerdir. Erdemir, Telsim, Telekom, Garanti Bankası, Denizbank, TAV, Intercity gibi büyük şirket satışlarında; ana sözleşmelerinin, şirket birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması süreçlerini yürütmüş, Garanti Bankası gibi prestijli bankalarda enerji, inşaat projeleri ve finansman sözleşmelerinin birçoğunda avukat olarak yer almıştırlar. Yine enerji, telekomünikasyon, inşaat, finans, madencilik, tekstil ve medya alanlarında yaklaşık 17 ülkede faaliyet gösteren holdingin hukuk müşavirliğinde, telekom ve enerji grubu ile yürütülen satın alma ekibinde doğalgaz ve petro-kimya sektörlerinde özelleştirmelere ilişkin süreçleri yürütmüştürler. Kuzey Irak’ta yapılan enerji yatırımları, holdingin içerisinde olduğu petrol boru hattı ve rafineri projesinde yer almıştırlar. Ayrıca Energaz, Kayserigaz, İzgaz ve Başkent Doğalgaz dağıtım ihalelerine katılmıştırlar. Aktif Bank’ın proje Finansman sözleşmelerine hukuki destek vermiştirler. Grubun Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki inşaat ve tekstil yatırımlarının, tüm hukuki süreçlerini ekip ile birlikte yürütmüştür. Adacami, Aksu, Kızkayası, Koçali, Düzhanlar, Topaktaş, Vadi, Daran, Kasımlar, Hidro- EElektirik Santralleri ile Demircili, Sarpıncık, Karaburun Rüzgâr santralleri projelerinde yatırım, iş geliştirme ve ortaklık müzakerelerini yürütmüştürler. Grup bünyesinde yer alan ve Arnavutluk'un telekom şirketi olan Albtelecom ve Eagle Mobile şirketinin nitelikli sözleşmelerine danışmanlık vermiştirler. Dünya’nın 26 ülkesinde farklı hukuki işlemler davalar ve projelerde hukuk müşavirliğinde yer aldıkları bankalarda, sendikasyon kredileri, bankanın yurtiçi ve yurt dışındaki satın alma süreçlerinde görev almıştırlar. Vergi uyuşmazlıkları, hazine işlemleri, ISDA ve diğer yurtdışı borçlanma işlemlerinde danışmanlık yapmıştırlar. Ayrıca varlık satışı, yatırım ortaklıkları, bireysel emeklilik şirketlerinin kuruluş ve diğer hukuki süreçlerinde danışman sıfatı ile yer almıştırlar. Grubun Sigorta şirketinin uluslararası ortaklık müzakerelerini yürütmüş ve sermaye piyasası aracı kurum lisans ve diğer işlemlerde danışmanlık yapmıştırlar. Ortaklarımızdan bazıları yer aldıkları Banka’nın Afrika’da İslam Kalkınma Bankası ile birlikte sahip olduğu Senegal, Nijer, Gine ve Moritanya’da bulunan İslami bankaların satın alma ve ortaklık anlaşmalarını yürüten ekipte yer almış ve yönetim kurulu toplantılarına bankayı temsilen katılmıştır. İlk sukuk ihracını yapan ekibin başında görev almış, halka arz işlemlerini yürütmüştürler. Dedeli ve Aliğa- Çakmaktepe Enerji santrallerine verilen krediler sebebi ile firmalarla birlikte işletme kararlarına müdahil olmuşturlar ve böylelikle bu alanda da sektörel bir tecrübeyi haizdirler.

Çalışma arkadaşlarımız ortaklarımız liderliğinde Forensis bünyesinde; ulusal ve uluslararası önemli birleşme-devralma projelerinde, enerji sektöründeki firmalara hukuki danışmanlık hizmetlerinde, faizsiz finans standartları uyarınca kredi sağlanan projelerde, in-house çalışılan firmaların uluslararası iştiraklerinin yönetim kurullarında, enerji ihalelerinde, sözleşme müzakerelerinde ve buna benzer birçok işlemde etkin olarak yer almışlardır. Bunun yanında çok farklı hukuki problemler ile ilgili olarak hukuki raporlar hazırlamış ve yüzlerce farklı sözleşmenin incelemesini gerçekleştirmişlerdir.

Son bir yıl içinde ekibimizin hukuki sürecini takip ettiği projelerden bazılarına Alman Enerji devi EWE Turkey’nin Kayseri’deki 3 Mw Güneş Enerjisi Santrali Projesi’nin due diligence ve devralma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, TİSA Enerji’nin Malatya’daki 2 Mw Güneş Enerjisi Santrali Projesi’nin due diligence ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, PEKAR Group’un Cityist Projesi’nin hukuki sürecinin takibi, alüminyum kompozit devi Mulk Holdings’in Türkiye’deki ortaklık ve tasfiye sürecinin takibi, Globeclad ile birleşme ve devralma sürecinin takibi sayılabilir.

Ekibimiz müvekkil odaklı hizmetlerine devam etmekte; gelişmekte olan Türkiye ekonomisine artan ilgiyle birlikte gerek yabancı yatırımcıların gerekse de yerli şahıs ve şirketlerin yatırım süreçlerini titizlikle yönetmektedir. Bu kapsamda yaptığı risk analizleri ve önleyici hukuk ilkeleri doğrultusunda müvekkillerinin menfaatleri korumakta, sürdürülebilir başarı sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana alanında uzman, değişime ve gelişime açık bir ekibi bünyesinde toplayan Forensis, üç yıl gibi kısa bir sürede üç farklı ilde (İstanbul, Bursa ve İzmir) faaliyet ağı oluşturmayı başarmıştır. Forensis, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki iş ve işlemlerinde hukuki süreçlerin yönetilmesi ve yerel yatırımcıların yurtdışındaki yatırımları öncesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu sayede, üç farklı ülkede faaliyet gösterecek uluslararası bir hukuk bürosu ağının temelini oluşturma hedefine ulaşmak için çalışmaktadır. 

Müvekkillerin mevcut hukuki belgelerinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi, standart iş ve işlemlerine ilişkin hukuki belgelerin hazırlanması, çalışanlarla akdedilen sözleşmelerin revizesi ve iş planlaması içindeki hukuki belgelerin oluşturulması, yürürlüğe koyulması ve bu konuda personele eğitimler verilmesi İş Hukuku alanında uzman çalışma arkadaşlarımızca takip edilmektedir. Yine müvekkillerin yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortakları, bayileri, acenteleri ile ilişkilerinin hukuki altyapısına ilişkin sözleşme ve diğer dokümanların hazırlanması konusunda müvekkillere hizmet verilmektedir. Müvekkillerin ihtiyaçları gözetilerek mevcut şirket ve ortaklık yapısına göre imza yetkililerinin belirlenmesi, şirketleri temsil edecek kişilerin ve imza yetkililerinin belirlenmesi adına çalışmalar yürütülmektedir. Nihayet aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren müvekkiller açısından aile bireylerinin şirkete karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen şirket anayasalarının müzakeresi ve aile yapısına uygun bir sözleşme yapısının oluşturulması kapsamında müvekkillere hizmet verilmektedir.

Müvekkillere verilen bu hizmetlerin yanında olağan hukuki süreçlerinin takibi kapsamında davalarının ve icra takiplerinin yürütülmesi için dava ve icra departmanlarımız aracılığı ile faaliyet gösterilmektedir.

Saygılarımızla,