KORONAVİRÜS SEBEBİYLE İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA

-HUKUK BÜLTENİ-

                                               BÜLTEN TARİHİ: 22/03/2020     

22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı[1] ile İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kararın dayanağı İcra İflas Kanunu md 330 ‘dur. Fevkalade hallerde tatil başlıklı ilgili maddede; “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı[2] karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.” denilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı kararında da belirtildiği üzere takip işlemlerinin durdurulmasının gerekçesi COVID-19 salgın hastalığı ve bu hastalığın ülkemizde yayılmasını önlemektir. Şüphesiz bu karar salgın hastalık nedeniyle işleri sekteye uğrayan borçlular açısından kolaylık sağlayacaktır. Yine icra daireleri gibi yoğun çalışılan yerlerde gerek adliye personeli gerekse takip işlemlerini yürüten avukat ve yardımcılarının salgından etkilenmesini önlemek adına yerinde bir karar olduğu kanaatindeyiz.

Alınan karara göre; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve (icra) takip işlemlerinin yapılmamasına yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir. İlgili karar yayım tarihi olan 22.03.2020 tarihinden itibaren geçerlidir ve 30.04.2020 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Yani 30 Nisan 2020 tarihine kadar icra takip işlemleri yapıl(a)mayacaktır. Bunun tek istisnası nafaka alacaklarına dayalı takiplerdir.

Durdurulan işlemler arasında; taraf takip işlemleri ve (icra) takip işlemleri zikredilmiştir. Taraf takip işlemleri takip süreci içinde tarafların (alacaklı veya borçlu) yaptıkları işlemlerdir. Örneğin takip talebi, haciz ve satış işlemleri gibi. Yine ilgili kararla; icra organlarının borçluya karşı yaptığı, (icra) takip işlemleri de durdurulmuştur. Bunlar icra organlarının (icra müdürü veya memuru) yaptıkları işlemlerdir. Bu işlemler icranın ilerlemesini sağlayan işlemlerdir. Mesela; ödeme (icra) emri tebliği, haciz ve satış işlemlerinin takibi gibi. Sonuç olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar herhangi bir icra takibi başlatılamayacak, başlatılmış takiplerde bir sonraki aşamaya geçilemeyecektir.

Bu noktada satış veya üçüncü kişilerdeki alacakların daha önce haczedilmiş olması nedeniyle icra dosyasına ödenen paraların akıbetinin ne olacağı ayrıca değerlendirilmelidir. Paraların paylaştırılması (m. 138 vd.), icra takip işlemi değildir[3]. Bu nedenle icra dosyasına girmiş olan paraların alacaklıya ödemesinin (reddiyatın) yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Yine bu süreçte daha önce alınmış olan ihtiyati haciz kararlarının da icra edilemeyeceği kanaatindeyiz. Zira ilgili kararda ihtiyati haciz işlemlerinin de durdurulacağı açıkta belirtildiği gibi, ihtiyati haczin icra takip işlemi olduğu kabul edilmektedir.

Takip talikleri arasında yer alan fevkalade nedenle tatil sırasında sürelerin işlemesi durmaz; borçlu veya icra organları için konulmuş olan bir sürenin sonuncu günü bir erteleme gününe rastlarsa, süre ertelemenin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır. Buna göre satış, ihtiyati haciz gibi süreli işlerde erteleme nedeniyle yapılamayan işlemlerin ertelemenin son günü olan 30 Nisan’dan sonra işlem yapmaları önerilmektedir.

Saygılarımızla

Forensis Hukuk Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.


[1] İlgili kararın metnine ulaşmak için bkz; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf

[2] Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile uyumlu olarak, 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

[3] Nilüfer Boran Güneysu, “İcra Takip İşlemleri”, TBB Dergisi, 2012 (101) s. 47.

Bültene PDF formatında ulaşmak için tıklayınız...